ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 ธันวาคม 2554 / 14:18:21  
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554 โดยมีบัณฑิต มหาบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 1,999 คน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554 โดยมีบัณฑิต มหาบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 1,999 คน
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554 โดยมีบัณฑิต มหาบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 1,999 คน

วันนี้ (16 ธ.ค.54) ที่อาคารหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ปัจฉิมนิเทศกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยาในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554 โดยมีบัณฑิต มหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 1,999 คน แยกเป็นระดับบัณฑิต จำนวน 1,748 คน ระดับมหาบัณฑิต จำนวน 243 คน พระสงฆ์ ระดับบัณฑิต จำนวน 7 รูป พระสงฆ์ ระดับมหาบัณฑิต จำนวน 1 รูป
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ในวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ดังนั้นมหาวิทยาลัยพะเยา จึงจัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554 จำนวนทั้งสิ้น 2 วันด้วยกัน คือ วันที่ 15 และวันที่16 ธันวาคม 2554โดยในวันนี้ (16 ธ.ค.54) บัณฑิต มหาบัณฑิต แต่งกายเหมือนวันรับจริง พร้อมทั้งทำการรายงานตัว เพื่อถ่ายรูปหมู่ และร่วมฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร หลังจากนั้นบัณฑิต มหาบัณฑิต จะเดินทางไปฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกต่อไป
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ เหมือนเป็นการต้อนรับบัณฑิต มหาบัณฑิต กลับมาสู่รั้วมหาวิทยาลัยพะเยา และถือว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายที่จะไปรับพระราชทานปริญญาบัตรที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ส่วนปี 2555 จะรับพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด และปีนี้จะเป็นปีแรกที่คณะผู้บริหารจะสวมชุดครุยมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรด้วย

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738